conflict oplossenconflict oplossen

Persoonlijke stijlen volgens Jung

Ontstaan en doel

Jung ontwikkelde in 1921 een typologie om personen te beschrijven. Deze typologie heeft tot doel om zelfkennis te vergroten en de wisselwerking tussen verschillende personen beter te begrijpen.

Beschrijving

Jung onderscheidde twee basis houdingen, namelijk introvert en extrovert. Bij extroverte mensen is de energie naar buiten gericht, op mensen, activiteiten en dingen. Zij zijn energiek, enthousiast, actiegericht, spraakzaam en assertief. Zij zijn liever met andere mensen dan alleen. Bij introverte mensen is de energie naar binnen gericht, op de eigen gedachten en gevoelens. Het zijn rustige types, weloverwogen, beschouwelijk en voelen zich in onbekend gezelschap niet gauw thuis. Zij zijn liever alleen dan in een groep. De meeste mensen hebben zowel extraverte als introverte trekken.
Hiernaast onderscheidt Jung de volgende vier functies van onze psyche:

Jung

Jung - 4 functies van de psyche

De 4 functies hebben de volgende samenhang:

  • Waarnemen met je zintuigen zoals kijken, horen en ruiken vertelt je dat iets bestaat
  • Denken vertelt je wat dat is
  • Voelen vertelt je of het goed of fout is
  • Intuïtie vertelt je waar het vandaan komt of heen gaat

Volgens Jung hebben we een aangeboren voorkeur voor een van deze 4 functies en deze voorkeur leidt tot een bepaald gedragspatroon. Door de basishouding – introvert/ extravert - te combineren met de 4 functies, definieerde Jung 8 archetypes. Deze archetypes zijn de basis van MBTI, Management Drives, Insights en Team Management Systems. De meeste organisaties gebruiken een van deze instrumenten. Bij conflict kun je zo'n methode inzetten om meer grip te krijgen op de situatie. Meestal ergeren tegenpolen zich aan elkaar hoewel ze juist aanvullend kunnen zijn. Door de dynamiek samen in kaart te brengen kun je afspraken maken over een meer vruchtbare interactie.

Meer informatie

  • Hyde, M., McGuinnsee, M. (1992), Jung for beginners, Icon Books
  • Zie internet voor MBTI, Insights, Management Drives en Team Management Systems