conflict oplossenconflict oplossen

Dynamische oordeelsvorming

Ontstaan en doel

Dynamische oordeelsvorming is ontwikkeld door Lex Bos die in 1974 promoveerde op oordeelsvorming in groepen. Hij bestudeerde hoe managementteams hun mening vormen en concludeerde dat dit geen lineair en rationeel proces is. Ook constateerde hij dat betrokkenen vaak snel tot een oordeel komen en zich daarmee vastzetten wat de oorzaak is van veel spanning en conflict. Om hier mee om te gaan ontwikkelde hij een model dat als doel heeft om tot een zorgvuldig oordeel over een situatie te komen. Hierbij heeft hij observaties en de meningen en gevoelens die zij oproepen, uit elkaar gehaald. Aangezien conflict vaak complex is en tot veel verwarring leidt, is het model goed bruikbaar om bij innerlijk conflict maar ook bij beginnend conflict in een groep of organisatie meer grip te krijgen op de situatie.

Beschrijving

Als je te maken hebt met een spannend meningsverschil of beginnend conflict dan gaat dit vaak gepaard met een gevoel van beklemming of ander onaangenaam gevoel. Als dit je overkomt, kun je eerst zelf op een rijtje zetten waar het je echt om gaat. Je kunt dit doen aan de hand van het volgende schema waar 6 hulpvragen in staan.

dynamische oordeelsvorming

De vragen helpen je om rustig terug te kijken op de situatie. Met vraag 1 en 2 begin je in het hier en nu en onderzoek je je probleem of vraag. Je begint bij het onderzoeken van de situatie en je eigen emotie die met het meningsverschil gepaard gaat. De linkerkant, vragen 3 en 4, gaan over het verleden en geven je meer inzicht in de feiten en wat je visie daar op is. Wat gebeurde er feitelijk en tot welke reactie of conflict strategie leidde dit bij je zelf maar ook bij de ander? En waarom? Vragen 5 en 6 gaan over de toekomst en helpen je om keuzen te maken. Wat wil je bereiken en wat is daar voor nodig? Welke benadering past het best?

Het best is om in het midden te starten maar daarna kun je elke kant opgaan. Belangrijk is dat je alle vragen afgaat maar de volgorde doet er minder toe. Al doende kun je er achter komen dat je beginvraag verandert. Dit betekent dat je aan het verdiepen bent en dan begin je gewoon opnieuw. Je kunt doorgaan totdat je min of meer tevreden bent. Dan sluit je af door te concluderen wat je probleem en/of mening nu eigenlijk is. Op basis hiervan besluit je welke vervolgstappen je gaat nemen. Ga je bijvoorbeeld opnieuw met de ander in gesprek of is de zaak nu afgerond?

Meer informatie

  • Bos, L. ea (2006), Oordeelsvorming, Stichting Dialoog, Zwolle
  • www.dialoog.net
  • Stichting Dialoog en Dynamische oordeelsvorming verzorgt opleidingen op het gebied van Dynamische oordeelsvorming. Zie www.dialoog.net