conflict oplossenconflict oplossen

Optimaal conflict

Conflict kan positieve kanten hebben en leiden tot hoge werkprestaties zoals uit de volgende tekening van Rahim blijkt:

Hoge werkprestaties hangen samen met een bepaalde hoeveelheid inhoudelijk conflict. Inhoudelijk conflict gaat over de taken. Hoe pakken we ons werk het beste aan? De discussie kan gaan over dagelijkse werkprocessen maar ook over de organisatiekoers. Met zo'n meningsverschil scherp je elkaar aan en ontstaat gezamenlijk inzicht. Omdat twee meer weten dan één, nemen de prestaties toe.

Bij te weinig inhoudelijk conflict wordt er te weinig informatie uitgewisseld. Teveel inhoudelijk conflict is ook niet optimaal omdat dit snel persoonlijk opgevat wordt. Bij een bescheiden hoeveelheid inhoudelijk conflict vindt discussie plaats over taken, beleid en andere zaken. Belangrijke inzichten worden gedeeld en de besluitvorming is optimaal.

Organisaties die goed presteren zoals High Performance Organisaties hebben normen die het belang van inhoudelijk conflict benadrukken en persoonlijk conflict tegen gaan. Ze begrijpen het verschil tussen goed en slecht conflict. Leden van dergelijke organisaties spelen op de bal in plaats van op de man. 'Fair fight' is de norm. Ze gaan belangrijke meningsverschillen aan zonder dat het persoonlijk wordt.